ಟಿ.ವಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹೇಗಿದೆ...ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜಿ.ವಿ. ಉತ್ತರ.....
ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸೋ ಹೊಸ-ರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ; "ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನೈಫಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈಯ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ".


                            ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದರ ಉಳಿವೆಲ್ಲಿ....?

       

            ನಿಜವೆಂದರೆ 'ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ’ ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ರುಚಿಯಿರುತ್ತೋ 'ಗಾರ್ಲಿಕ್' ಹಾಕಿದರೂ ಅದೇ ರುಚಿಇರುತ್ತೇ.

              "ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ."