ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ- 
ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಭಾತ್,
ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ,
ಕಾಫಿ, ಟೀ,

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ -
ಮೆಂತ್ಯ ಭಾತ್,
ಅನ್ನ,
ಟಮೋಟೋ ರಸಂ,
ಮೊಸರನ್ನ,
 ಹಪ್ಪಳ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
ಸಿಹಿ- ಬಾದುಷಾ

ರಾತ್ರಿ ಊಟ-
ಅನ್ನ
ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್
ಮೊಸರನ್ನ
ಕಡ್ಡಿ ಹಪ್ಪಳ
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
ಗೋಧಿ ಕಡ್ಡಿ ಪಾಯಸ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------