ಪ್ರಸನ್ನರ ಆಶಯನುಡಿ
                                                 ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕೆ ಭದ್ರತೆ...!? 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸವಿ ಸವಿಯಲು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ