ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಆಲೆಮನೆ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.